IBS Vad är Colon Irritable?

IBS Vad är Colon Irritable?

3 gillar 0
Vad är Colon Irritable eller IBS?

Colon Irritable, eller Irritable Bowel Syndrome (IBS) som det även kallas, är en av de vanligaste sjukdomarna i västvärlden och antalet personer med diagnosen har ökat kraftigt de senaste årtiondena. I dagsläget beräknar man att ca 15-20% av befolkningen någon gång i livet drabbats av sjukdomen, det är dock vanligare att kvinnor drabbas än män.

Colon Irritable / IBS betyder att tarmens normala funktion av någon anledning rubbats. Eftersom det är tarmens funktion som är nedsatt syns inte sjukdomen genom eventuella provtagningar eller undersökningar. Diagnosen Colon Irritable / Irritable Bowel Syndrome får man därför genom att systematiskt utesluta andra sjukdomar.

Inom vetenskapen råder det fortfarande ovisshet kring vad som orsakar Colon Irritable / IBS. Tidigare var uppfattningen nästan uteslutande den att sjukdomen orsakas av stress. Det finns dock även teorier som föreslår att det kan vara genetiskt betingat, att det kan bero på en nerv/muskel rubbning och/eller att det kan ha samband med någon form av födoämnesöverkänslighet.

Symptom vid Colon Irritable

1996 samlades vetenskapen i Rom, Italien, för att försöka sätta upp vissa parametrar som gör det enklare för läkare att sätta korrekt diagnos då Colon Irritable / Irritable Bowel Syndrome (IBS) misstänks. Resultatet av detta möte blev de så kallade "Rom kriterierna" som blivit uppdaterade två gånger sedan dess, senast år 2006. Nedan redovisas huvuddragen för dessa kriterier.

För att en diagnos som visar på Colon Irritable / Irritable Bowel Syndrome (IBS) ska kunna ställas ska obehag alternativt smärta ha uppträtt under minst 12 veckor, som ej behöver vara sammanhängande, under den senaste 12 månadersperioden. Minst två av följande tre kännetecken ska uppfyllas i samband med symptom:

• Minskat besvär efter toalettbesök, och/eller
• Förändring i avföringsfrekvens, och/eller
• Förändring av avföringens konsistens.

Följande symptom stärker dessutom att diagnosen Colon Irritable / Irritable Bowel Syndrome (IBS) ställs, ju fler som uppfylls desto mer tyder på Colon Irritable / Irritable Bowel Syndrome (IBS);

• Fler än 3 toalettbesök per dag,
• Färre än 3 toalettbesök per vecka,
• Hård alternativt vattnig avföring,
• Känsla av ofullständig tömning vid toalettbesök,
• Ansträngning vid toalettbesök,
• Känsla av att behöva skynda sig till toaletten,
• Slem i avföringen,
• Känsla av uppsvälldhet/uppkördhet.

Symptomlindring vid Colon Irritable

Även om konventionell medicinering har ringa effekt mot Colon Irritable/IBS och det ännu inte finns någon universell behandlingsmetod är det ändå många som själva lyckas lista ut vad som lindrar just deras symptom. Vad man äter har stor betydelse, det är dock högst individuellt vilken mat man tål eller inte.

Många tycker till exempel att de hjälps av ett ökat fiberintag, andra tycker dock att fibrer gör dem sämre. Ett gott råd är därför att prova själv vilka matvaror man tål eller inte. Stora mängder av bönor, kål och annat som kan vara problematiskt även för friska magar bör man dock undvika.

Eftersom stress fortfarande ses som en stor orsak till Colon Irritable/IBS gäller det att se över sin livssituation och minimera situationer i vilka man upplever stress. Regelbunden motionering kan också verka lindrande då stress är boven i dramat.

Att leva med Colon Irritable

Ett liv med Colon Irritable/Irritable Bowel Syndrome skiljer sig mycket åt från person till person, vissa kan leva sitt liv precis som vanligt, medan andra känner sig väldigt hindrade i sin vardag. Att acceptera att man har sjukdomen kan dock många gånger vara det svåraste i hela situationen, samt att få sin omgivning att förstå hur det är att leva med sina besvär.

Eftersom stress ses som en bidragande orsak till problem med magen är det vanligt är att man vid diagnos tvingas se över sin livssituation. Det är dock viktigt att man gör ett aktivt val gällande hur man vill leva. Kan man acceptera att ha ont i magen, vara lös i magen, känna uppkördhet, eller vara illamående för att kunna fortsätta leva det liv man levt så gäller det att vara tillfreds med det beslutet.

Vanligt är dock att man ändrar sin livsstil efter att diagnosen Colon Irritable ställts. Under den medicinska utredningen brukar läkarna rekommendera att man skriver ”dagbok”. Där antecknar man vad man äter, vad man gör, samt hur man mår, ett par gånger per dag. Efter ett tag brukar ett mönster framträda och då kan man se vilka faktorer och situationer som utlöser de magprolem man har.

Källa: Colonirritable.se
IBS Vad är Colon Irritable?
IBS Vad är Colon Irritable? Gilla 
 Skriv ut 
Kommentarer


Skriv din �sikt om IBS Vad är Colon Irritable?© 1999 - 2023 (24 år) | © Allergimat.com | Om Allergimat » | Annonsera » | Kontakta oss » | Decade