Crohns sjukdom 2022

Crohns sjukdom 2022

0 gillar 0 Crohns sjukdom 2022

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är uppkallad efter en amerikansk läkare, Burrill Crohn, som beskrev den 1932. Besvären kan vara allt från lindriga till svåra, men med behandling är prognosen god. Många blir besvärsfria och kan leva som vanligt.

Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom som kan uppstå var som helst i magtarmkanalen. Det är vanligast att den sista delen av tunntarmen och tjocktarmen blir inflammerad, men inflammationen kan drabba vilken del av magtarmkanalen som helst. Drygt 25000 personer i Sverige beräknas ha Crohns sjukdom, och drygt 500 personer insjuknar varje år. Man insjuknar oftast i 20-30 årsåldern och det är lika vanligt hos kvinnor som hos män.

En annan inflammatorisk tarmsjukdom är ulcerös kolit. Vid ulcerös kolit begränsas inflammationen till ändtarmen och/eller tjocktarmen, till skillnad från Crohns sjukdom, som kan drabba hela magtarmkanalen, från matstrupe till ändtarm.

Symtom vid Crohns sjukdom

Typiskt för Crohns sjukdom är att besvären kommer i så kallade skov, det vill säga att det blir värre i perioder. De här perioderna går sedan över i lugnare faser då man inte känner av symtomen så mycket. Ibland kan symtomen försvinna helt en tid. Själva sjukdomen är kronisk och kan inte helt försvinna men det finns mycket man kan göra för att minska besvären.

De vanligaste symtomen är magsmärtor och diarré, ofta flera gånger om dagen. Man kan också få feber, viktminskning, trötthet och ibland förekommer blod i avföringen. Symtomen varierar beroende på var i tarmen inflammationen sitter. Det förekommer att andra delar av kroppen också drabbas av inflammation, i form av problem med lederna, ögoninflammation eller hudförändringar. Barn som har Crohns sjukdom kan få en avstannad tillväxt och utveckling om de inte behandlas.

Behandling av Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom. Detta är viktigt att veta eftersom det har stor betydelse för behandlingen. Det finns idag effektiva läkemedel som kan stoppa inflammationen och läka tarmslemhinnan, bland annat en ny typ av biologiska läkemedel eller TNF-hämmare. Dessa kan användas vid svåra besvär när annan behandling inte varit tillräckligt effektiv. Målet med behandlingen är att man ska kunna leva som vanligt trots sin sjukdom.

Om läkemedelsbehandling
Vilka läkemedel man kan använda beror dels på sjukdomens svårighetsgrad och dels på var i tarmen inflammationen finns och hur utbredd den är. Kombinationer av olika läkemedel är vanliga och vissa läkemedel används bara kortare perioder. Det är också viktigt att komma ihåg att vi alla är olika och det som fungerar för någon kanske inte alls fungerar för en annan person. Ofta prövar man sig fram för att hitta en behandling som passar.

Sulfasalazinpreparat och 5-ASA
Vid lindriga till måttliga besvär från Crohns sjukdom används ofta sulfasalazinpreparat som innehåller sulfa och 5-aminosalicylat (5-ASA) eller läkemedel som enbart innehåller 5-ASA. Effekten kommer långsamt. Biverkningar förekommer men är relativt ovanliga.

Antibiotika
Vissa typer av antibiotika har ibland god effekt på de besvär som Crohns sjukdom medför, men påverkar inte grundsjukdomen. Den goda effekten gäller särskilt om man har fistlar eller någon form av infektion till följd av Crohns sjukdom.

Immunmodulerande läkemedel
Vid långvariga eller svåra besvär används immunmodulerande behandling som till exempel azatioprin. Effekten är långsamt insättande. Allvarliga biverkningar kan förekomma.

Kortison
Vid akut inflammation används oftast ett kortisonläkemedel som sedan trappas ned under ett par månader. Effekten är kraftig och kommer relativt snabbt men långvarig behandling begränsas av biverkningar.

Biologiska läkemedel
Det senaste tillskottet bland läkemedlen, TNF-hämmare dämpar inflammationen och kan läka tarmslemhinnan. Effekten är kraftfull och kan komma mycket snabbt. Målet med behandlingen är att läka tarmslemhinnan så att man slipper skov och kan leva som vanligt trots sjukdomen. TNF-hämmare används vid Crohns sjukdom när besvären är svåra och annan behandling inte gett tillräcklig effekt. Innan behandlingen påbörjas är det viktigt att kontrollera att man inte har eller har haft tuberkulos eller annan svår infektion. Allvarliga biverkningar och överkänslighetsreaktioner kan förekomma.

Varför är biologiska läkemedel som TNF-hämmare effektiva?
Vid inflammatoriska sjukdomar som Crohns sjukdom har immunförsvaret reagerat fel mot den egna kroppen. En inflammation är normalt en bra försvarsreaktion mot fiender som till exempel virus eller bakterier. När vi utsätts för en attack aktiveras immunförsvaret och inflammationen tar hand om fienden. TNF (Tumör Nekros Faktor) är en molekyl som finns i kroppen med uppgift att starta och driva på den inflammatoriska reaktionen. Tyvärr blir det fel ibland och inflammationen riktas mot den egna kroppen. Vid Crohns sjukdom är det i huvudsak slemhinnan i tarmen som drabbas. Behandling med biologiska läkemedel blockerar TNF och dämpar därmed inflammationen. TNF-hämmare är oftast inte den första behandlingen man får, utan ges då andra medel inte haft tillräcklig effekt eller när sjukdomen har en hög inflammatorisk aktivitet.

Kirurgi
Kirurgisk behandling kan förekomma i olika omfattning. Om man trots läkemedelsbehandling får besvär med varbölder, fistlar eller förträngningar kan en operation bli nödvändig. Man opererar oftast bara bort den sjuka delen av tarmen men i vissa fall kan det bli nödvändigt att ta bort en större del av tarmen och patienten kan få en ileostomi (påse på magen).

Ett balanserat liv
Utan några vetenskapliga belägg spelar även ett balanserat liv en stor roll. Ett balanserat liv botar inte sjukdomen, men kan ge kroppen den styrka som behövs för att hålla skov, inflammation och besvär på avstånd. Stress kan vara en stor bov när det gäller ökade besvär hos en person med Chrons. Att undvika stress, försöka äta naturliga råvaror, äta regelbundet, sova regelbundet och gärna motionera om det är möjligt ökar chanserna radikalt för en Chrons sjuk att må bra trots allt. Även om man inte är glutenintolerant så kan en Chrons sjuk person må bra av en glutenfri kost, gluten kan lätt belasta även en frisk mage och kan därför med fördel undvikas. En del upplever även en förbättring med sina problem när dom äter tex Aloe Vera, Omega 3 eller liknande som kan ha lugnande och lindrande effekt på besvären.

Att leva med Crohns sjukdom

Det går att leva med Crohns sjukdom och få ett bra liv. Den jobbigaste perioden är vanligtvis när man blir sjuk första gången och inte vet vad det är som är fel. Det tar ofta tid innan man säkert vet att det är Crohns sjukdom som man har. När man väl vet det och får behandling blir man för det mesta snabbt bättre. Här har vi samlat information om olika saker som kan vara bra att känna till när man har Crohns sjukdom.

Att leva med Crohns sjukdom ska inte behöva innebära att man åker berg-och-dalbana och mår bra en period för att sedan må uruselt en månad senare. Målet med modern behandling är att tarmen ska läka och att man inte ska behöva få svåra skov. Crohns sjukdom kommer och går i perioder, så kallade skov. Långa perioder har många inga besvär alls och behöver ingen eller bara lite behandling. Andra kan ha en mer aktiv och svår sjukdom och alltid behöva behandling. Med modern behandling kan de allra flesta leva som vanligt.

Om man vill skaffa barn är det bra att diskutera igenom detta med sin läkare eftersom en del mediciner kan påverka mamman och barnet. Även förlossningen bör man diskutera igenom innan det är dags eftersom en naturlig förlossning kan öka risken för läckage från tarmen.

Eftersom Crohns sjukdom påverkar magen är det viktigt att hitta rätt kosthållning. En hälsosam diet inkluderar mat från olika delar av kostcirkeln: bl.a. frukt, grönsaker, mejeriprodukter och kött eller andra proteinkällor. En dietist kan ge råd och hjälp.

Crohns sjukdom kan göra att tillvaron känns stressad. Genom att bli medveten om sjukdomen kan man reducera sin nervositet och stress kring denna. Läs information om Crohns sjukdom, tala med din doktor och var inte rädd för att ställa detaljerade frågor. Ofta kan det vara värdefullt att diskutera sin situation med människor i en liknande situation. Via Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka finns möjlighet att få ytterligare stöd.
Crohns sjukdom 2022
Crohns sjukdom 2022 Gilla 
 Skriv ut 
Kommentarer


Skriv din �sikt om Crohns sjukdom 2022© 1999 - 2024 (25 år) | © Allergimat.com | Om Allergimat » | Annonsera » | Kontakta oss » | Decade