Om Överkänslighet (Födoämnesintolerans, Allergi)

Om Överkänslighet (Födoämnesintolerans, Allergi)

0 gillar 0
Begreppet livsmedelsöverkänslighet innefattar både allergi och intolerans
och annan överkänslighet

Allergi
är överkänslighet som orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar på ett ämne på ett icke önskat sätt

Intolerans
är en överkänslighet där man inte kan visa på immunologiska reaktioner (förutom vid celiaki, glutenintolerans)

Gränsen
mellan allergiska reaktioner, intoleranser och andra överkänslighetsreaktioner är flytande. Personer med allergi mot ett ämne kan vara överkänslig mot andra ämnen.

Man kan reagera mot många olika livsmedel eller bara mot något.
Hur kraftig reaktionen är kan också variera - från obetydliga utslag, hudrodnader, svullnader och snuva till svårartad astma och i sällsynta fall livshotande allergichock.

Livsmedel som ofta ger överkänslighetsreaktioner är mjölk, hönsägg, fisk, skaldjur, jordnötter, nötter, mandel, citrus, choklad och tomat.

Livsmedelsöverkänslighet kan ge besvär i praktiskt taget alla delar av kroppen men luftvägarna, mag-tarmkanalen och huden är mest utsatta.

Symtom som kan uppträda:
Mag-tarmkanal: illamående, kräkning, diarré
Munhåla, svalg: klåda, svullnad
Luftvägar: astma, nästäppa, rinnande näsa
Ögon: konjunktivit (inflammation)
Hud: urticaria (nässelutsalg), svullnad, klåda, rodnad, uppblossande eksem
Cirkulation: anafylaktisk chock: (hastigt blodtrycksfall, medvetslöshet)
Nervsystem: huvudvärk, trötthet och liknande diffusa symtom

För personer som är överkänsliga mot flera livsmedel
fordras extra uppmärksamhet på näringsinnehållet i alternativkosten som ges.
Om Överkänslighet (Födoämnesintolerans, Allergi)
Om Överkänslighet (Födoämnesintolerans, Allergi) Gilla 
 Skriv ut 
Kommentarer


Skriv din �sikt om Om Överkänslighet (Födoämnesintolerans, Allergi)© 1999 - 2024 (25 år) | © Allergimat.com | Om Allergimat » | Annonsera » | Kontakta oss » | Decade