Gluten i Julmust 2023?

Gluten i Julmust 2023?

1 gillar 3 Gluten i Julmust 2023?

Gluten i julmust eller Påskmust?

I julmust ingår bland annat aromämnen från malt eller maltextrakt. Malt framställs vanligtvis från sädesslaget korn som innehåller gluten. Livsmedelsverket har vid flera tillfällen undersökt julmust av olika fabrikat, men inte kunnat hitta gluten. Livsmedelsverket har även analyserat det maltextrakt och mustextrakt som används vid framställning av de flesta julmustsorter. Inte heller i de påvisades gluten.

I Livsmedelsverkets senaste (2011) undersökning analyserades glutenhalten i åtta olika produkter av julmust. I sex julmustprodukter påvisades inte gluten och i de två produkter där gluten påvisades låg halten under 20 mg gluten/liter, som är gränsvärdet för "glutenfri".

Hur är det med gluten i öl?
Råvarorna för framställning av öl är vanligtvis korn, vatten, jäst och humle. Från korn framställs kornmalt genom att kornet får gro och sedan torkas och rostas. Vete, ris, durra eller majs kan också användas som råvara vid tillverkning av öl. Ett viktigt steg vid framställning av öl är själva jäsningsprocessen. Under jäsningsprocessen kan en del av glutenproteinerna från kornmalten brytas ner till mindre bitar.

Både sjukvårdspersonal och konsumenter ställer ofta frågor till Livsmedelsverket om halten av gluten i vissa öl är så låg att den skulle kunna tolereras av personer med celiaki. Livsmedelsverket har analyserat gluten i öl. Resultaten från den senaste och mest utförliga undersökningen presenterades 2013 och redovisas i Livsmedelsverkets rapport 3/2013.

Dessa undersökningar visar att det inte ska finnas någon risk för personer med celiaki att dricka måttliga mängder julmust. Måttliga mängder innebär cirka ett till två glas per dag.

Det finns dock de som upplever att dom inte tål julmust, men frågan är om det har med gluten eller något annat att göra. Någon har även rapporterat att julmust från Ica tidigare hade deklarerat gluten.

Livsmedelsverket har 2011 undersökt glutenhalter i 8 julmuster, 48 öl och 2 svagdrickor. I sex julmuster fanns inget gluten och i de övriga två var halten lägre än gränsvärdet för ”glutenfritt”, 20 milligram per liter. Halten av gluten i öl varierade, delvis beroende på vilka sorters spannmål som används. En fjärdedel av de undersökta ölen hade halter runt eller under gränsvärdet. Recept och varumärken ändras löpande, så det är svårt att ge någon garanti kring enskilda produkter.


Graf över Gluten i Julmust


Glutenhalter (mg/liter) i olika julmust och svagdricka. Den orange streckade linjen anger gränsvärdet för ”glutenfri” på 20 mg gluten/liter. Den röda helstreckade linjen anger gränsvärdet för ”mycket låg glutenhalt” på 100 mg gluten/liter.
* = Gluten påvisades inte.
** = I ett tillverkningsdatum påvisades inte gluten medan 16 mg gluten/liter påvisades i ett annat tillverkningsdatum.

Felstaplarna anger standardavvikelsen mellan de två analyser av tillverkningsdatum av respektive svagdricka. Metodens mätosäkerhet är 50 procent.

Läs även om gluten i öl och alkohol >>

Källa Livsmedelsverket
Gluten i Julmust 2023?
Gluten i Julmust 2023? Gilla 
 Skriv ut 
Kommentarer
  Kristina Lönnqvist
Vilka märken var då godkända???
  Lena Friberg
Ett mycket godare alternativ till julmust är enbärsmust från Svenskt mathantverk. Säljs nu på Ica Maxi (iallafall i Haninge, Stockholm).
  Emelie gullming
finns de soja i julmust?


© 1999 - 2024 (25 år) | © Allergimat.com | Om Allergimat » | Annonsera » | Kontakta oss » | Decade