Gluten i Cornflakes?

Gluten i Cornflakes?

2 gillar 0 Gluten i Cornflakes?

Finns det gluten i Cornflakes?

Cornflakes är en vanlig frukostprodukt, populär bland barn som vuxna. Det är lätt att tro att Cornflakes är gjorda av ren majs, och därmed perfekt för en allergiker. Så enkelt är det tyvärr inte, en del fabrikat tillför maltextrakt i flingorna vilket gör dom olämpliga för glutenintoleranta.

Vissa cornflakes och ”frostiga” flingor är olämpliga att äta för den som är glutenintolerant eftersom de innehåller för höga glutenhalter. Men det finns också många sorter som har en mycket låg glutenhalt. Det visar en ny undersökning från Livsmedelsverket, Livsmedelsverket har även tidigare gjort en liknande undersökning som visade samma resultat.

Livsmedelsverket har analyserat glutenhalten i 27 olika förpackningar av cornflakes och ”frostiga” flingor. Totalt analyserades 14 olika fabrikat och för de flesta med flera olika bäst före datum. Analysen skedde under hösten 2011.

Resultat av glutentest

Resultaten i undersökningen har delats upp efter de gränsvärden som används inom EU för att få märka produkter som ”glutenfria” eller ”mycket låg glutenhalt”.

• De halter av gluten som påvisades i Kelloggs cornflakes samt frostiga flingor är för höga för den som är glutenintolerant.

• De andra fabrikaten innehöll så låga halter gluten att de ligger under gränsvärdena för ”mycket låg glutenhalt” eller ”glutenfri”. Därmed bekräftas tidigare resultat från 2005.

Skillnad i resultat mellan olika tillverkare tyder på att mängden gluten i cornflakes beror på hur maltextraktet har framställts. I ett fabrikat var maltextraktet tillverkat av majs och i dessa cornflakes påvisades inte gluten.

Läs ingrediensförteckningen

För glutenintoleranta är märkningen av maten mycket viktig. Ingrediensförteckningen ger information om det finns spannmål som innehåller gluten i ett livsmedel. Sådan spannmål är vete, råg eller korn. Det måste också framgå om en ingrediens eller tillsats är framställd från vete, råg eller korn. Cornflakes innehåller maltextrakt som framställs av korn eller majs. Om malt och maltextrakt är framställt från korn måste det alltså anges på paketet vilket också gjordes på de här produkterna. Glöm inte att läsa på produkten.

Alla produkter som undersöktes var korrekt märkta. De påstod alltså inte att deras cornflakes skulle vara glutenfria eller innehålla en mycket låg glutenhalt, även om det är lätt att tro att just Cornflakes alltid är glutenfria.

Produkter som innehåller kornmaltextrakt uppfyller inte reglerna för att få märkas med texten ”glutenfri” eftersom det inte enbart är gränsvärdet som avgör om produkterna kan märkas ”glutenfri”. Produkter som märks glutenfria har anpassats särskilt för att vara lämpliga för den som är glutenintolerant.

Maltextrakt framställs från malt som i sin tur har framställts från säd som fått gro och sedan torkats. Vanligtvis framställs malt från korn men det finns även maltextrakt som är framställt från majs. Om malt och maltextrakt är framställt från korn måste det anges i ingrediensförteckningen.

Test av Gluten i Cornflakes

Livsmedelsverket analyserade 2011 glutenhalten i 27 olika förpackningar av cornflakes och ”frostiga” flingor. Totalt analyserades 14 olika fabrikat. För de flesta fabrikaten analyserades flera olika bäst före datum. Detta anges i tabellen nedan.

Tabellen är indelad i intervall efter de gränsvärden som finns i EU för hur mycket gluten de produkter som märks ”glutenfria” eller ”mycket låg glutenhalt” får innehålla.

• Glutenhalten får inte överstiga 20 mg gluten/kg i produkter som är märkta ”glutenfria”.
• Glutenhalten får inte överstiga 100 mg gluten/kg i produkter märkta ”mycket låg glutenhalt”.

Observera att de produkter som analyserades var korrekt märkta. Det fanns alltså inga påståenden om att produkterna skulle vara glutenfria eller innehålla en mycket låg glutenhalt.

Cornflakes (Glutenfria)

- Euroshopper (17 mg gluten/kg)
- Änglamark (mindre än 10 mg gluten/kg)
- Eldorado Testpaket 1 (mindre än 10 mg gluten/kg)
- Garant (mindre än 10 mg gluten/kg)
- Garant ekologiska Testpaket 1 (13 mg gluten/kg)
- Willys Testpaket 1 (15 mg gluten/kg)
- ICA Testpaket 1 (10 mg gluten/kg)
- ICA Testpaket 2 (mindre än 10 mg gluten/kg)
- ICA ekologiska Testpaket 1 (19 mg gluten/kg)
- ICA ekologiska Testpaket 2 (mindre än 10 mg gluten/kg)

Cornflakes (Mycket låg glutenhalt)

- Coop Testpaket 1 (67 mg gluten/kg)
- Coop Testpaket 2 (23 mg gluten/kg)
- Eldorado Testpaket 2 (29 mg gluten/kg)
- Garant ekologiska Testpaket 2 (22 mg gluten/kg)
- Garant ekologiska Testpaket 3 (30 mg gluten/kg)
- Willys Testpaket 2 (27 mg gluten/kg)

Cornflakes (Ej lämplig för en glutenintolerant)

- Kellogg´s Testpaket 1 (320 mg gluten/kg)
- Kellogg´s Testpaket 2 (160 mg gluten/kg)
- Kellogg´s Testpaket 3 (290 mg gluten/kg)

Frostiga flingor (Glutenfria)

- Eldorado frost flakes Testpaket 1 (mindre än 10 mg gluten/kg)
- ICA frostiga flingor Testpaket 1 (10 mg gluten/kg)  
- ICA frostiga flingor Testpaket 2 (16 mg gluten/kg)

Frostiga flingor (Mycket låg glutenhalt)

- Eldorado frost flakes Testpaket 2 (21 mg gluten/kg)  

Frostiga flingor (Ej lämplig för en glutenintolerant)

- Kellogg´s Frosties original Testpaket 1 (260 mg gluten/kg)
- Kellogg´s Frosties original Testpaket 2 (360 mg gluten/kg)  
- Kellogg´s Frosties great taste Testpaket 1 (150 mg gluten/kg)
- Kellogg´s Frosties great taste Testpaket 2 (390 mg gluten/kg)

• De halter av gluten som påvisades i Kelloggs cornflakes samt frostiga flingor är för höga för den som är glutenintolerant.
• I Coop cornflakes påvisades 67 mg gluten/kg i ett bäst före datum vilket ligger under gränsvärdet för 100 mg gluten/kg men över gränsvärdet 20 mg gluten/kg.
• I övriga fabrikat varierade glutenhalterna mellan 10 mg gluten/kg till 30 mg gluten/kg. I en del förpackningar påvisades inte gluten (mindre än 10 mg gluten/kg).
• Skillnad i resultat mellan olika tillverkare tyder på att mängden gluten i cornflakes beror på hur maltextrakt från korn har framställts. I ett fabrikat var maltextraktet tillverkat av majs och i dessa cornflakes påvisades inte gluten. Variation i glutenhalt mellan olika Testpaket förekom.

Metoden som användes för att analysera glutenhalten i cornflakes är en antikroppsbaserad metod som lämpar sig för att analysera fragment av gluten i livsmedel. Metoden har en kvantifieringsgräns på 10 mg gluten/kg samt en mätosäkerhet på 30 procent.

Resultat 2005

Glutenhalter i cornflakes analyserades även 2005 med liknande resultat som vid 2011 års undersökning.
• I de fem förpackningar från Kelloggs som analyserades, låg glutenhalten mellan 344-562 ppm.
• I övriga fabrikat, Coop Extra, Änglamark, Signum, Brüggen, Euroshopper, ICA, Morgongry, låg antingen glutenhalten under 20 ppm eller gick inte att påvisa alls.
Gluten i Cornflakes?
Gluten i Cornflakes? Gilla 
 Skriv ut 
Kommentarer


Skriv din �sikt om Gluten i Cornflakes?© 1999 - 2024 (25 år) | © Allergimat.com | Om Allergimat » | Annonsera » | Kontakta oss » | Decade