Minskad risk för matallergi med tidig smakintroduktion

Minskad risk för matallergi med tidig smakintroduktion

0 gillar 0
2022 - Juli : Risken för matallergi minskar med tidigt tillförda smakportioner

Barn som fick smakportioner av jordnötter, mjölk, vete och ägg redan vid tre månaders ålder hade en minskad risk för matallergi jämfört med en kontrollgrupp när de var tre år. Forskning visar att barn som fick tidiga smakportioner hade en genomsnittlig risk på 1,1 procent för matallergi mot någon av de introducerade livsmedlen vid tre års ålder, jämfört med 2,6 procent risk för barn som inte fick smakportionerna. Det innebär att för att förebygga födoämnesallergi hos ett enda barn behöver 63 barn exponeras för tidig introduktion av allergena livsmedel.

Studien, kallad PreventADALL, har genomförts i samarbete mellan Karolinska Institutet och Universitetet i Oslo, samt Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Oslo universitetssjukhus och Sjukhuset Östfold i Norge. Den största skyddseffekten kunde främst förklaras av minskad risk för jordnötsallergi, den mest vanliga formen av allergi i studien.

Tidig introduktion påverkade inte amningen
Enligt Livsmedelsverkets riktlinjer kan barn från fyra månaders ålder prova små mängder av vanlig mat, så länge det inte påverkar amningen. Studien visade att den tidigare introduktionen inte påverkade amningen, och ungefär 90 procent av barnen i alla grupper ammade vid sex månaders ålder. Studien identifierade inga säkerhetsproblem och ingen allvarlig allergisk reaktion observerades på grund av den tidiga födoämnesintroduktionen.

Enligt forskarna stödjer deras resultat hypotesen om att tidig och regelbunden introduktion av allergena livsmedel kan minska risken för matallergi, istället för senare introduktion eller att försöka undvika dem.

Risken för matallergi hos spädbarn kan minskas med tidig smakportioner av jordnöt, mjölk, vete och ägg. Studien PreventADALL, som genomfördes av Karolinska Institutet och Universitetet i Oslo, samt Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Oslo universitetssjukhus och Sjukhuset Östfold i Norge, visade att barn som fick tidiga smakportioner hade i genomsnitt 1,1% risk för matallergi mot något av de introducerade födoämnena vid tre års ålder, jämfört med 2,6% risk för barn som inte fick smakportionerna.

Björn Nordlund, adjungerad lektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet och forskargruppledare för studien, säger att effekten i studien främst kan förklaras av minskad risk för jordnötsallergi, den vanligaste allergin i studien, som var 0,7% i interventionsgruppen jämfört med 2,0% i kontrollgruppen.

Tidig introduktion påverkade inte amningen, enligt studien, då ungefär 90% av barnen i alla grupper fortfarande ammades vid sex månader. Studien identifierade inga säkerhetsproblem eller allvarliga allergiska reaktioner på grund av den tidiga födoämnesintroduktionen.

Forskarna säger att deras resultat stöder hypotesen att tidig och regelbunden introduktion av allergena livsmedel, snarare än senare eller att försöka undvika dem, kan minska risken för matallergi.

Vetenskaplig publikation:
Early food intervention and skin emollients to prevent food allergy in young children (PreventADALL) The Lancet .
Minskad risk för matallergi med tidig smakintroduktion uppdaterades 2023-02-02
Minskad risk för matallergi med tidig smakintroduktion Gilla 
 Skriv ut 
Kommentarer


Skriv din �sikt om Minskad risk för matallergi med tidig smakintroduktion© 1999 - 2024 (25 år) | © Allergimat.com | Om Allergimat » | Annonsera » | Kontakta oss » | Decade