Matallergiker behöver en säkrare vardag

Matallergiker behöver en säkrare vardag

0 gillar 0
I Sverige lider över hundratusen människor av någon typ av matallergi. Samtidigt visar det sig att cirka 10 procent av livsmedelsföretagen tillhandahåller inkorrekt information om allergiframkallande ingredienser. För att minska antalet som lider av allergiska reaktioner och för att säkerställa kvalitativ vård, krävs förnyade insatser både inom livsmedelsbranschen och hälsosektorn.

Livsmedelsverket tillsammans med Socialstyrelsen har analyserat problemet med allergier och har identifierat möjliga lösningar för att förbättra situationen för de med matallergi. "I den rapport vi lämnat till regeringen rekommenderar vi specifika insatser inom livsmedels- och vårdsektorn", menar Ylva Sjögren Bolin, immunolog och ansvarig för projektet vid Livsmedelsverket.

Ställen som skolor, sjukhus, matbutiker och restauranger är exempel där allergikerna bör mottas med korrekt information och kunskap. Det händer att de serveras felaktiga rätter eller ges felaktig information om allergiframkallande ingredienser. Dessa misstag kan medföra betydande risker och onödiga ekonomiska bördor för samhället.

Utifrån resultaten av deras undersökning, föreslår Livsmedelsverket och Socialstyrelsen skapandet av en nationell strategi för matallergi.

En ny strategi som bör omfatta:

- Utbildning om riskerna med allergener under matproduktion och servering i skolor, restauranger och andra miljöer.

- Förebyggande insatser, inklusive uppmuntran till introduktion av olika livsmedel till barn utan befogad rädsla för allergiutveckling.

- Omfattande stöd för hela vårdkedjan för att säkerställa lika tillgång till kvalitetsvård.

Livsmedelsföretagens roll är av stor vikt
De hanterar allergener i både produktionen och när maten säljs i butiker eller serveras på restauranger. Livsmedelsverket undersöker vilka åtgärder som kan hjälpa företag att producera säkrare produkter.

"Bättre insikt om riskerna med allergener, både vid produktion och servering, underlättar för företagen att efterleva lagkrav och tillverka säkrare produkter", påpekar Ylva Sjögren Bolin.

Angående regeringsuppdraget:
I augusti 2022 anförtroddes Socialstyrelsen och Livsmedelsverket av regeringen att göra en inledande undersökning för att förstärka förebyggande insatser inom allergi samt att säkerställa likvärdig vård inom detta område. Resultaten av denna undersökning finns nu i rapporten som lämnats till regeringen.
Källa: Livsmedelsverket 230901
Matallergiker behöver en säkrare vardag uppdaterades 2023-09-11
Matallergiker behöver en säkrare vardag Gilla 
 Skriv ut 
Kommentarer


Skriv din �sikt om Matallergiker behöver en säkrare vardag© 1999 - 2024 (25 år) | © Allergimat.com | Om Allergimat » | Annonsera » | Kontakta oss » | Decade