Introduktion av gluten, nya rön 2020

Introduktion av gluten, nya rön 2020

0 gillar 1 Introduktion av gluten, nya rön 2020
Nya forskningsresultat pekar på att det viktigaste för att minska risken för glutenintolerans är att långsamt vänja spädbarn vid små mängder gluten. Däremot har tidpunkten för introduktion inte så stor betydelse och inte heller att gluten introduceras under samtidig amning.

Mellan 2014 och 2016 har det kommit ny forskning som visar att risken för att utveckla glutenintolerans inte påverkas av själva tidpunkten, det vill säga det spelar inte någon roll när under barnets första fyra-tolv månader som mat med gluten introduceras. Att barnet ammas samtidigt som gluten introduceras tycks inte heller ge något ytterligare skydd, vilket tidigare forskning har pekat på. Däremot bör mängden gluten som ges inte vara för stor under introduktionen och under resten av barnets första år.

Gluten finns i mat som innehåller vete, korn och råg
– Den nya forskningen ger viktig kunskap om vad som påverkar risken för glutenintolerans, ett område där vi fortfarande vet ganska lite. Vi går nu igenom forskningen närmare och ser om vi behöver justera eller förtydliga våra nuvarande råd om glutenintroduktion, säger Ylva Sjögren Bolin, immunolog och nutritionist på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverkets råd är redan nu att långsamt introducera små mängder gluten när barnet är 4-6 månader, helst under fortsatt amning. Det är även den rekommendation som ESPGHAN (The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition) tidigare har gett. ESPGHAN har nu ändrat sin rekommendation utifrån de nya rönen. Deras nya rekommendation innebär långsam introduktion av små mängder gluten någon gång mellan 4-12 månader.

– Tyvärr är det svårt att ge konkreta besked till föräldrar om hur mycket och hur fort mängden gluten kan ökas, forskningen har ännu inte kunna avgöra det. Det vi menar med små mängder i våra nuvarande råd är en liten munsbit vitt bröd eller smörgåsrån eller en liten sked gröt eller välling några gånger i veckan till att börja med, och sedan öka mängden långsamt, säger Ylva Sjögren Bolin.

Även om amning inte minskar risken för glutenintolerans, är det bra att fortsätta amma eller ge modersmjölksersättning medan barnet lär sig äta vanlig mat. På så sätt får barnet en bra sammansättning av näringsämnen. Amning har också andra fördelar, till exempel minskar risken för infektioner i öron, mage och tarm.

Det finns även forskning om introduktion av andra allergener gjord 2019. Om man ska låta spädbarn smaka och prova ny mat eller inte.

Fakta om glutenintolerans (celiaki)
Glutenintolerans (celiaki) är en så kallad autoimmun sjukdom, som innebär att man inte tål de proteiner som finns i vete, råg och korn. Hos glutenintoleranta skadas tarmen när de äter gluten, vilket ger näringsbrist. Sjukdomen växer inte bort.

I Sverige har ungefär två personer av hundra glutenintolerans. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd, men ärftlighet spelar stor roll. I Sverige bär 30-40 procent av befolkningen på risk-gener för glutenintolerans. Studier om glutenintroduktion har främst utförts på barn som bär på dessa riskgener.
Källa: Livsmedelsverket
Introduktion av gluten, nya rön 2020
Introduktion av gluten, nya rön 2020 Gilla 
 Skriv ut 
Kommentarer
  Joakim
Värdefull och viktig ny information


© 1999 - 2023 (24 år) | © Allergimat.com | Om Allergimat » | Annonsera » | Kontakta oss » | Decade